למי לפנות


העמותה לאבטחת נשים

טלפון: 03-7221981  נשים מאוימות

אתר אינטרנט : 

www.w-s.co.il

פייסבוק : 

https://www.facebook.com/WS580703718/?view_public_for=106821654450618


משטרת ישראל

טלפון: 100בכל תחנות המשטרה מצויים חוקרים שהוכשרו לחקירות עבירות אלימות בין בני הזוג. 


המוקד הארצי לדיווח על אלימות במשפחה - משרד הרווחה והשירותים החברתיים

טלפון: 118פועל 24 שעות ביממה בשפות עברית, ערבית, אמהרית ורוסית.