הגנה משולבת


הגנה משולבת נותנת מענה לנשים בכך שבין הזוג שהורחק מהן בצו לא יוכל להפר את הצו ולהגיע אליהן . ההגנה כולל אזיק אלקטרוני שמולבש על בן הזוג המאיים וברגע שהוא חוצה גדר וירטואלית סביב האישה (גם בזמן נסיעה ברכב) מתקבלת התראה במוקד העמותה ,ומוזעקת המשטרה מידית